ORSA OTO

(0216) 493 00 01

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, firmamızın öncelikleri kapsamında yer almaktadır.

ORSA olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine hassasiyet göstermekteyiz. Firma olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın, stajyer, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı kanuna uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amacıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Yükleniyor
Yükleniyor...
X

Site içi arama